บทความ : ประเภทของ Flowmeter

เรียนรู้เกี่ยวกับ Flow meter ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวและก๊าซ เช่น Positive Displacement Flowmeter, Vareable Area Flowmeter, Mass Flowmeter, Turbine Flowmeter, Coriolis Flowmeter, Vortex Flowmeter และ Magnetic Flowmeter

flow meter คืออะไร

Flow meter คืออะไร ? มีกี่แบบ สรุปความแตกต่างแบบเข้าใจง่าย

การเลือก Flow meter หรือเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมของคุณอาจเป็นงานที่น่ากังวล มี Flowmeter หลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดแข็งและจุดอ่อนเฉพาะตัว คู่มือนี้ให้ภาพรวมของมาตรวัดประเภทต่างๆ ที่มีจำหน่าย และปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือก Flow meter ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ