Oval Gear Flowmeter

Oval Gear Flowmeter คือ เครื่องวัดอัตราการไหลเชิงบวกที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลของปริมาตรของตัวกลางของเหลว Flowmeter ชนิดนี้ทำงานโดยใช้เฟืองรูปไข่สองตัวที่ประกบกันเพื่อสร้างห้องชุดหนึ่ง ในขณะที่ของเหลวไหลผ่านมิเตอร์ เกียร์จะเข้าแทนที่ ส่งผลให้เฟืองหมุน จำนวนการหมุนต่อหน่วยเวลาเป็นสัดส่วนแปรผันกับอัตราการไหลจริงที่เกิดขึ้น

Oval Gear Flowmeter ขึ้นชื่อในด้านความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำสูง นอกจากนี้ยังมีราคาไม่แพงนักและบำรุงรักษาง่าย อย่างไรก็ตาม อาจเกิดการสึกหรอได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้ในการวัดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนครับ

หลักการทำงานของ Oval Gear Flowmeters

หลักการทำงานของ Oval Gear flowmeter อาศัยหลักการของการวัดการไหลแบบ Positive Displacement Flowmeter นั่นคือ ของเหลวจะไหลผ่านช่องว่างระหว่างเฟืองรูปวงรีสองชิ้นที่ขบกันอยู่ เฟืองทั้งสองจะหมุนตามการไหลของของเหลว โดยแต่ละรอบการหมุนจะเท่ากับปริมาตรของของเหลวที่ไหลผ่านช่องว่างระหว่างเฟืองทั้งสอง

oval gear flowmeter working principle

ส่วนประกอบหลัก

 • ท่อไหลเข้า (Inlet)
 • ท่อไหลออก (Outlet)
 • เฟืองรูปวงรี (Oval Gear)
 • ตัววัดจำนวนรอบการหมุน (Counter)
 • หน้าจอแสดงผล (Display)

ขั้นตอนการทำงานของ Oval Gear Flowmeter

 1. ของเหลวไหลเข้าท่อไหลเข้า
 2. ของเหลวจะไหลผ่านช่องว่างระหว่างเฟืองรูปวงรีทั้งสอง
 3. เฟืองทั้งสองจะหมุนตามการไหลของของเหลว
 4. ตัววัดจำนวนรอบการหมุนจะนับจำนวนรอบการหมุนของเฟือง
 5. หน้าจอแสดงผลจะแสดงค่าอัตราการไหลของของเหลว

ข้อดีและข้อเสียของ Oval Gear Flowmeter

ข้อดี

 • ความแม่นยำสูง เนื่องจากเป็นการวัดการไหลแบบ Positive Displacement Flowmeter ซึ่งของเหลวจะไหลผ่านช่องว่างระหว่างเฟืองรูปวงรีทั้งสอง แต่ละรอบการหมุนจะเท่ากับปริมาตรของของเหลวที่ไหลผ่านช่องว่างระหว่างเฟืองทั้งสอง
 • ซ้ำซ้อนสูง เนื่องจากเฟืองรูปวงรีทั้งสองจะหมุนพร้อมกัน ทำให้ผลการวัดมีความซ้ำซ้อนสูง
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย เนื่องจากโครงสร้างของ Oval gear flowmeter ค่อนข้างเรียบง่าย จึงทำให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย
 • ทนทาน เนื่องจากเฟืองรูปวงรีทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอ

ข้อเสีย

 • ไม่เหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่ำ เนื่องจากของเหลวที่มีความหนืดต่ำจะไหลผ่านช่องว่างระหว่างเฟืองได้ง่าย ทำให้การลื่นไถลของของเหลวเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดอัตราการไหล
 • ไม่เหมาะสำหรับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากเฟืองรูปวงรีอาจได้รับความเสียหายจากความร้อน
 • ไม่เหมาะสำหรับของเหลวที่มีสารปนเปื้อน เนื่องจากสารปนเปื้อนอาจทำให้เฟืองรูปวงรีเสียหายได้

สรุป

ด้วยหลักการทำงานและข้อดีเหล่านี้ ทำให้ Oval Gear Flowmeter เหมาะสำหรับการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมเคมี อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสีย โดย Flowmeter ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ หวังว่าผู้อ่านจะสามารถเลือก Oval Gear ได้เหมาะสมกับหน้างานที่ใช้ครับ

สินค้า Oval Gear Flowmeter ทั้งหมด