Electromagnetic Flowmeter

Electromagnetic Flowmeter (EMF) คือ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบไม่รบกวนการไหล ซึ่งวัดความเร็วของของไหลที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลโดยใช้หลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Electromagnetic Flowmeter ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงน้ำและน้ำเสีย น้ำมันและก๊าซ อาหารและเครื่องดื่ม และการแปรรูปทางเคมี บางคนอาจเรียกเครื่องวัดอัตราการไหลชนิดนี้ว่า “Magnetic Flowmeter”

หลักการทำงานของ Electromagnetic Flowmeter

Electromagnetic Flowmeter ทำงานโดยส่งสนามแม่เหล็กผ่านของเหลวที่ไหลภายในระบบ สนามแม่เหล็กนี้ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าในของไหล ซึ่งเป็นสัดส่วนแปรผันไปตามความเร็วของของไหล และแรงดันไฟฟ้าถูกวัดโดย Electrode ที่วางอยู่ที่ด้านในของท่อ ดูวิดีโอการทำงาน

electromagnetic flowmeter working

ข้อดี

  • ความแม่นยำ: Electromagnetic flowmeter มีความแม่นยำมาก โดยมีความแม่นยำโดยทั่วไปที่ 0.5% หรือดีกว่า
  • ความสามารถในการทำซ้ำ: Flowmeter ประเภทนี้ยังสามารถทำซ้ำได้มาก โดยมีความสามารถในการทำซ้ำโดยทั่วไปที่ 0.25% หรือดีกว่า
  • ช่วง: สามารถวัดอัตราการไหลได้หลากหลาย ตั้งแต่ต่ำมากไปจนถึงสูงมาก
  • ความหลากหลาย: สามารถใช้วัดของเหลวที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าได้หลากหลาย รวมถึงน้ำ น้ำเสีย น้ำมัน ก๊าซ สารเคมี และสารละลาย
  • ไม่รบกวนการไหล: ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว จึงไม่รบกวนและไม่ทำให้แรงดันในกระแสของไหลลดลง

ข้อเสีย

  • ราคาสูง: Electromagnetic flowmeter จะมีราคาสูงกว่า Flowmeter ประเภทอื่น
  • การติดตั้ง: ในการติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลประเภทนี้จะยากกว่าประเภทอื่น ๆ เนื่องจากมีการต่อสายไฟและสายดิน
  • จำเป็นต้องมี Diagram: เนื่องจากความซับซ้อนทั้งด้านการใช้งานและการติดตั้ง ผู้จำหน่ายจำเป็นต้องมีเอกสารที่อธิบายชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ Flowmeter เครื่องนั้น

สรุป

Electromagnetic Flowmeter เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่เชื่อถือได้และแม่นยำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยฟังก์ชันการทำงานและความแม่นยำสูงนี้อาจทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงกว่า Flowmeter ประเภทอื่น ๆ เช่นกัน

สินค้า Electromagnetic Flowmeter ทั้งหมด